top of page

COVID-19 Maatregelen

Rijschool Drongen Drives hervat de lessen op 11 mei 2020!

 

Rijschool Drongen Drives start niet zomaar op maar neemt bovenop de intussen gekende maatregelen zoals de physical distancing van 1,5 meter en het wassen van de handen bijkomende voorzieningen:

 

 • Leerlingen en lesgevers, baliemedewerkers en examinatoren worden verplicht om voor en na de les of het examen, hun handen te ontsmetten.

 • Er wordt voor iedere leerling en voor elke les door ons een mondmasker voorzien.

 • Wanneer physical distancing niet kan worden gegarandeerd, is het dragen van een mondmasker verplicht, zowel voor de leerling, de lesgever als voor de examinator. Dit is o.a. het geval in de voertuigen en dus van toepassing voor zowel rijlessen en praktijk, examens. 

 • Er worden geen passagiers toegelaten in de lesvoertuigen. Enkel de kandidaten, de lesgever en de examinator mogen in het voertuig plaatsnemen.

 • Alle voertuigen worden na elke les grondig ontsmet

Meer informatie vind je op de website van het departement Mobiliteit & Openbare Werken

Covid 1.jpg

Gefaseerde heropstart

De heropstart van de rijopleidingen zal in verschillende fases gebeuren :

 • Vanaf 11 mei worden de rijlessen hervat om leerlingen de kans te geven zich voldoende voor te bereiden op hun examens.

 • Vanaf 25 mei worden de praktijkexamens voor de categorieën B hervat.

 

Voor alle leerlingen geldt zowel bij rijscholen als examencentra de logische gezondheidsbasisregel: voelt u zich ziek, kom dan zeker niet uit uw kot, neem contact op via e-mail of telefoon en maak een nieuwe afspraak.

Uitstel

 

Door de lockdown worden sinds 16 maart geen lessen meer gegeven of examens afgenomen. Dit impliceert dat er een bijzonder grote inhaalbeweging moet worden gemaakt. Omdat in een aantal gevallen rekening moet worden gehouden met wettelijk voorziene termijnen waarin een opleiding moet worden gevolgd of een examen moet worden afgelegd, heeft Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, beslist om extra uitstel te verlenen.

 

Concreet betekent dit voor personen met een voorlopig rijbewijs en hun examen:

 

 • Wanneer de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt tussen16/3/2020 en 30/12/2020, mag je toch nog het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020. Je hoeft geen 6 uur verplichte praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer je voorlopig rijbewijs vervalt. Let wel: dit is GEEN verlenging van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs!

 • Hou er dus zeker rekening mee dat je niet meer mag oefenen op de openbare weg wanneer je voorlopig rijbewijs vervallen is. Met een vervallen voorlopig rijbewijs ben je bovendien niet verzekerd. De federale overheid publiceert eerstdaags een KB dat de verlenging van de voorlopige rijbewijzen (voorlopig) tot 30/9/2020 bekrachtigt.

 

 • Het resultaat van het theorie-examen is drie jaar geldig. Wanneer de geldigheid van je theorie-examen vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, mag je toch het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.

 

 • Wanneer je al een afspraak had gemaakt voor een examen dat door het examencentrum werd geannuleerd omwille van de opschorting, dan moet je voor deze afspraak geen retributiebijslag betalen.

bottom of page