Praktijklessen

Alle lessen manueel of automaat

Basispakket 6u

6u basisopleiding

Basistechnieken en basisbeheersing voertuig

Basistechniek manoeuvres

€ 405

Lespakket 12u

€ 810

Basispakket 6u 

+ 6u uitgebreide opleiding

Uitgebreide aandacht voor eenvoudige

verkeerssituaties + manoeuvres

€ 1350

Totaalpakket 20u

Basispakket 6u

+ Uitgebreide opleiding 6u

+ Oefening examenparcours 6u

+ Proefexamen 2u

+ Geen administratiekosten  

6u na 2x niet slagen

6u Rijles na 2x niet slagen voor

het praktisch examen

€ 405

Examenbegeleiding

Examen in onze leswagen onder

begeleiding van onze instructeur

€ 135

Proefexamen praktijk

Proefexamen praktijk met uitgebreide

feedback en bijsturing 

€ 135

Basisprijs 2 lesuren: € 135

Prijzen zijn exclusief administratiekosten € 30